<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html><head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"><title>Ar lan y mr - alaw a cherddoriaeth - words and music</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"> <style type="text/css"> h2 {color:#E00000; font-family:"Arial";font-size:40px;} body {font-family:"Times New Roman";font-size:20px;} </style></head> <body> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td align="center" width="15%"> <p><span style="text-decoration: underline;"><a href="../index.html"><img alt="" src="../Images/DragoniN.gif" style="border: 0px solid ; width: 100px; height: 100px;"></a></span><br> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">Nl</span> - <span style="color: rgb(102, 0, 0);">Back</span></span><br> <a href="file:///C:/Users/B/Documents/MEU%20Cymru/New%20Website/www.meucymru.co.uk/web/music/alawchan.htm"> </a></p> </td> <td align="center" width="70%"> <a href="../Caneuon.html"><img alt="Caneuon i ganu" src="../Images/Caneuon.gif" style="border: 0px solid ; width: 230px; height: 95px;"></a><a href="../Caneuon%20-%20Copy%20%282%29.html"><img alt="Songs to sing" src="../Images/songst.gif" style="border: 0px solid ; width: 160px; height: 99px;"></a> </td> <td align="center" width="15%"> <font face="Helvetica, Arial, sans-serif" size="+1"><b><span style="color: rgb(0, 51, 51);">Cerddoriaeth<br>a geiriau</span><br> </b></font> <font style="color: rgb(102, 0, 0);" color="#666666" face="Helvetica, Arial, sans-serif" size="+1"><b><span style="font-style: italic;"><br>Music<br>and words</span></b></font> <b> </b> </td> </tr></tbody> </table> <table style="width: 100%; text-align: left;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="width: 16%; text-align: center;"><a href="http://www.sesiwn.com"><img alt="Yn Digwydd" src="../../../Images/YnDigwS.gif" style="border: 0px solid ; width: 135px; height: 71px;"></a><br> </td> <td style="width: 16%; text-align: center;"><a href="../../harps/telynyw.htm"><img alt="Telyn y Werin" src="../../../Images/TelynywS.gif" style="border: 0px solid ; width: 130px; height: 66px;"></a><br> </td> <td style="width: 17%; text-align: center;"><a href="../Caneuon.html"><img alt="Alawon a chaneuon" src="../../../Images/AlachanS.gif" style="border: 0px solid ; width: 150px; height: 62px;"></a><br> </td> <td style="width: 17%; text-align: center;"><a href="../../Tunesong.html"><img alt="Tunes and songs" src="../../../Images/TunesonS.gif" style="border: 0px solid ; width: 140px; height: 71px;"></a><br> </td> <td style="width: 16%; text-align: center;"><a href="../../harps/folkharp.html"><img alt="Folk harps" src="../../../Images/folkhpsS.gif" style="border: 0px solid ; width: 140px; height: 71px;"></a><br> </td> <td style="width: 16%; text-align: center;"><a href="http://www.sesiwn.com"><img alt="What's on" src="../../../Images/WhatsonS.gif" style="border: 0px solid ; width: 110px; height: 71px;"></a><br> </td> </tr> </tbody> </table> <br> <div style="text-align: center;"> <h2>Ar lan y mr <span style="color: rgb(51, 204, 0);"></span></h2><img alt="Alaw" src="ArLanyM.gif" style="width: 719px; height: 443px;"><br> <br> 1. Ar lan y mr mae rhosys cochion , ar lan y mr mae lilis gwynion<br> Ar lan y mr mae 'nghariad inne yn cysgu'r nos a chodi'r bore.<br> <br> 2. Ar lan y mr mae carreg wastad, lle bm yn siarad gair 'm cariad<br> O amgylch hon fe dyf y lili ac ambell sbrigyn o rosmari.<br> <br> 3. Ar lan y mr mae cerrig gleision,&nbsp;&nbsp; ar lan y mr mae blodau'r meibion<br> Ar lan y mr mae pob rhinwedde.&nbsp;&nbsp; ar lan y mr mae 'nghariad inne.<br> <br> 4. Mor hardd yw r haul yn codi r bore,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mor hardd yw r enfys aml ei liwiau<br> Mor hardd yw natur ym Mehefin,&nbsp;&nbsp; Ond harddach fyth yw wyneb Elin.<br> <br> 5 Llawn yw r mr o swnd a chregyn,&nbsp;&nbsp; Llawn yw'r uy o wyn a melyn<br> Llawn yw'r coed o ddail a blodau.&nbsp;&nbsp; Llawn o gariad merch wyf innau.<br> <br> 6. Dros y mor y mae fy nghalon,&nbsp;&nbsp; Dros y mor y mae  ngobeithion<br> Dros y mor y mae f anwylyd&nbsp; Sydd yn fy meddwl i bod munud&nbsp; <br> <br> </div> </body></html>